Yolları Aydınlatan Bir İman Uyanışı

? Arnavutluk, Makedonya ve Kosova’lı eğitimcilerimize yönelik düzenlediğimiz eğitim programımız da

?Mühtedi Macaristan’lı Halime Kiss Hanımefendi ile

? Macaristan’ın inanç yapısı
? Hidayet hikayesi
? Aile hayatı
? Ailesinin dînî ve müslüman olduktan sonra aralarındaki ilişki
? Macaristan’daki hizmetleri
? Tercüme çalışmaları konularına değinerek hasbihalimizi gerçekleştirdik.