Yolları Aydınlatan Bir İman Uyanışı

Mir-i Kelâm Hasbihalleri kapsamında;‬ “Yolları Aydınlatan Bir İman Uyanışı” hasbihalimizi Fransa’dan gelen Sofia Hanımefendi’nin katılımı ile gerçekleştirdik. Hasbihalimizde Müslümanlığı nasıl tercih ettiğini, Müslüman olduktan sonra yaşadığı zorlukları ve kolaylıkları dile getiren Sofia Hanım öğrencilerimize çok büyük bir ufuk oldular.