Zarafet Okulu Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri

? Azerbeycan ve Gürcistan’lı eğitimcilerimize yönelik düzenlediğimiz eğitim programlarımız devam ediyor!?